Εγγραφή 1 έτους στο St Kitts & Nevis
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Αυτή η τιμή περιλαμβάνει όλα τα έξοδα, χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση.
4ετής εγγραφή στο St Kitts & Nevis
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Δεν θα υπάρξει ετήσιο κόστος κατά τη διάρκεια της 4ετούς περιόδου εγγραφής. Αυτή η τιμή περιλαμβάνει όλα τα έξοδα, χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση.
Ανανέωση μετά από 4 χρόνια – Επιπλέον 4 χρόνια
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Δεν θα υπάρξει ετήσιο κόστος κατά τη διάρκεια της 4ετούς περιόδου εγγραφής. Αυτή η τιμή περιλαμβάνει όλα τα έξοδα, χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση.

Εγγραφή σκάφους γιοτ Saint Kitts and Nevis

Καταχωρίστε το γιοτ σας με σημαία Saint Kitts and Nevis

Σε 24 ώρες - δεν χρειάζεται έρευνα!

St. Kitts & Nevis Boat Registration Services

Discover the efficiency and convenience of registering your yacht with the St. Kitts & Nevis International Ship Registry, also known as SKANReg. Since 2005, SKANReg has gained international recognition as a reliable registration option for yacht owners. Our registration services cover a wide range of vessels, including pleasure yachts, bareboat charters, crewed charters, and boats in ownership and construction. The most remarkable feature is that we offer a seamless yacht registration process, which can be completed in just one day with minimal paperwork.

An ideal solution for former Delaware-flagged boat owners

As of February 2023, the Delaware government has implemented new regulations that restrict yacht registration to residents of the state. This change affects many boat owners currently registered in Delaware, necessitating re-registration elsewhere. The St. Kitts flag registration presents an excellent alternative for these boat owners.

Swift boat registration in St. Kitts and Nevis!

The standout advantage of registering your boat with the St. Kitts & Nevis International Ship Registry lies in the expeditious and streamlined process, completed within a single day. This means you can swiftly resume yacht operations. All you need to do is fill out our user-friendly online form for yacht registration, and we will take care of the rest. If you submit your application in the morning, we will diligently process your documentation, ensuring your registration is ready for immediate use by the end of the same day.

Internationally recognized flag of St. Kitts & Nevis

The St. Kitts & Nevis International Ship Registry operates in compliance with the Merchant Shipping Act and adheres to IMO regulations. Our registry proudly flies an internationally recognized flag that welcomes yacht owners and crews of all nationalities, eliminating any restrictions.

MMSI Radio License included!

The registration fee for St. Kitts and Nevis boat registration includes the mandatory MMSI radio license. If you are registering for private use, there is no need for an operator license for the MMSI.

Simplified documentation process!

To register your yacht under the St. Kitts & Nevis flag, the required documents are as follows. (Although the documents need to be in English, we can assist you in translating them for a small fee, if necessary).

  1. Owner's Passport copy or ID Card (For company owners, company documents and director's ID documents are required)
  2. Bill of Sale or Builder's Certificate
  3. Builder's Certificate or CE Certificate or Tonnage Certificate or Vessel Survey (NOTE: any one of these 4 options)
  4. Proof of previous registry deletion (if applicable)
  5. Current yacht registration certificate (if applicable)
Πίνακας σύγκρισης χωρών σημαίας
  Πολωνία Ηνωμένο Βασίλειο Λανγκάουι Σαν Μαρίνο
Πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει; 24 ώρες 3 ημέρες 5 μέρες 2 Ημέρες
Διαθέσιμο για όλες τις εθνικότητες Ναι Ναι Ναι Ναι
Περίοδος επικύρωσης Για τη ζωή 5 χρόνια Για τη ζωή 5 χρόνια
Πιστοποιητικό σημαίας Ναι Ναι Ναι Ναι
Εγγραφή ιδιοκτησίας Ναι Ναι Ναι Ναι
Έρευνα υποχρεωτική Όχι Ναι Όχι Όχι
Ισχύει σε όλο τον κόσμο Ναι Ναι Ναι Ναι
Κατάλληλο για εμπορικά κότερα όχι Ναι Ναι Ναι Ναι
Τιμή από 420 ευρώ 459 GBP 950 USD 590 ευρώ
Δείτε λεπτομέρειες Δείτε λεπτομέρειες Δείτε λεπτομέρειες Δείτε λεπτομέρειες

Αποδεκτές όλες οι διεθνείς μέθοδοι πληρωμής